Allmänna villkor

Ansvar

Din möjlighet att använda tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och internetanslutning. Sportsground är beroende av externa leverantörer av Internet på arenan, distribution av streaming samt andra tjänster. Vi kan inte garantera att alla sändningar är helt problemfria varför vi friskriver oss från problem som orsakats av tredje part. Tjänsten kan alltså drabbas av störningar som kan innebära att Användaren inte kan ta del av livesändningar och videos eller köpt innehåll i dess helhet. Avbrott upp till tio (10) minuter under samma sändning kan förekomma utan att rätt till ersättning för användaren föreligger.

Tillgångskoden

Du måste ange tillgångskoden när du skall logga in och se på vissa av våra streamingtjänster. Tillgångskoden till tjänsten framgår av bekräftelsen som du får när du genomfört ett köp. Du ansvarar själv för att förvara koden så att inga otillbörliga kan se eller kopiera den. En tillgångskod är endast giltig efter att betalningstransaktionen är verifierad. Vid ärende av kreditering så är tillgångskoden nödvändig för att ärendet ska behandlas. Betalsamtal kan ej krediteras.

Giltighetstider

Tidsbestämd tillgångskod räknas ner från första gången du aktiverar koden, dvs. i och med första gången du tittar. Om du t.ex. har köpt en kod som är giltig i en vecka och börjar titta på en måndag klockan 12:00 är den giltig till nästa måndag klockan 12:00. Koder för videoklipp är endast giltiga under en begränsad tid. Tillgångskoder för live-event är inte giltiga för arkiverade sändningar.

Användning av tjänst m.m

Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får ej använda tjänsten på sådant sätt att Sportsground eller annan part drabbas av olägenhet eller skada.

Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Sportsgrounds ansvar. Sportsground lämnar inga garantier beträffande innehåll, tjänster som tillhandahålls av eller genom webbplatsen som videospelaren länkas från. Sportsground lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet om det inte uttryckligen angivits på webbplatsen.

Cookies

Sportsground använder så kallade cookies. Cookies är en liten textfil som lagras på användarens dator och som innehåller information. Sportsground använder cookies för att spara inställningar som Du gör i spelaren. Sportsground använder inte cookies för att spåra eller samla in statistik om våra användare. Sportsground kan inte ansvara för cookies som sätts av en tredje part. Detta kan till exempel handla om annonser och liknande externa inlänkningar.

Överlåtelse

Du har inte rätt att till annan överlåta din tillgångskod och därtill knutna rättigheter och skyldigheter.

Brott mot villkoren

Sportsground har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig stänga av din tillgångskod om du bryter mot någon bestämmelse i villkoren eller om Sportsground på skälig grund antar att så är fallet.

Kontakt

Kontakt med Sportsground tas endast via e-post: support@sportsground.se
Under match så är supporten bemannad, utöver matchtillfällen ges svar inom 24 timmar måndag till fredag (exklusive helger och röda dagar).